Regulamin

Jesteś tutaj: Strona Główna / Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.ekopark24.pl jest własnością firmy:

Eko Park Łomża Patryk Podbielski
18-400 Łomża, Poznańska 103
NIP: 718-209-91-36

Dalej jako „Sprzedający”

Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

Składając zamówienie w naszym sklepie akceptujecie Państwo następujący regulamin:

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE EKOPARK24.PL

 • Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym EKOPARK24.PL niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 • Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego EKOPARK24.PL towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.
 • Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu EKOPARK24.PL, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 • Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego EKOPARK24.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

TRANSAKCJA

 • Zamówienia w sklepie internetowym EKOPARK24.PL można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu EKOPARK24.PL – wypełniając formularz na stronie sklepu lub telefonicznie – dzwoniąc pod numer 606 844 200 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00, w sobotę w godzinach 7:00-15:00 lub pod numer 602 744 754 dostępny 24h.
 • Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 • Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego.
 • W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

PŁATNOŚĆ

 • Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Eko Parku nr. 94 8762 0009 0010 7259 2000 0010. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w ciągu 24hpo uznaniu konta Eko Parku.
 • Płatność za pobraniem – wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 5 zł. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.
 • Płatność kartą kredytową lub bezpośrednio z konta bankowego za pośrednictwem systemu PayU.
 • Płatność gotówką – dotyczy zamówień „odbiór własny”. Kupujący może zapłacić za zamówione towary w kasie Eko Parku, w momencie ich odbioru.
 • Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu PayU).
 • Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest 5 zł kosztów manipulacyjnych.

DOSTAWA

 • Zamówione towary są wysyłane w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania płatności.
 • W przypadku niemożliwości wysłania towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez operatora sklepu internetowego EKOPARK24.PL.
 • Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 • W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.
 • Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Eko Parku (18-400 Łomża, Poznańska 103), po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. (składając zamówienie należy wybrać opcję „odbiór własny”).
 • Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 • Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Eko Parku, zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.
 • W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

ZWROTY I REKLAMACJE

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

 • Zwrócić towar w ciągu 10 dni bez podania przyczyny.
 • Złożyć reklamację wypełniając formularz w zakładce: „Skontaktuj się z nami” lub telefonicznie 606-844-200, 602-744-754.
 • Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującym prawem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego EKOPARK24.PL a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 • Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego EKOPARK24.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym EKOPARK24.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Eko Park danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn. zmianami ).
 • Eko Park informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Eko Park dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 • Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym EKOPARK24.PL konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego EKOPARK24.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Produkty w koszyku

Brak produktów w koszyku

Facebook